Marvin Ng. @p.bigsize

Congratulations on your #graduation!!! It is always my pleasure to work with you all. #best #supervisory #development #program #siamcitycement #vietnam #insee

3 Comments

@ppdaemon

@p.bigsize (tiếp tục năn nỉ) viết 1 bài chuyện chưa kể về trainers hay là series: internal trainers - họ là ai? —> style kiểu “Những cái tên những mặt người” đó, dc ko

@p.bigsize

@ppdaemon cũng muốn mà thôi lỡ dựng nên hình tượng xàm xí nông cạn rồi chị ơi.

@ppdaemon

Tấm này dễ thương nè, làm 1 post workplace chủ đề deep deep đi em