Đặng Trương Kim Giao @gynda2731

Là những nét vẽ của em
Bên cạnh là anh đang mải miết ngồi làm việc cho kịp deadline
Một người rất thoải mái và một người rất bận bịu.
Tuy khác biệt nhiều thứ nhưng chỉ cần quay qua là thấy nhau, hơi thở của nhau cứ vờn quan người còn lại. Lúc ấy, thời gian như lắng đọng.
Chỉ vậy là đủ.
Nhưng khoảnh khắc ấy, xa rồi, không trở lại nữa..... #mydraw #myphoto #pen #poppies #flowers #meandhim #myoldlover #farfromme #insee #t1stluv #l4l #n