ซี.พี.เอส. โฮมเซ็นเตอร์ @cpshomecenter

อินทรีเพชรพลัส ปูนโครงสร้างที่ดีที่สุดจากอินทรี
ปูนอินทรี เกาะกระแสรักษ์โลกส่ง “อินทรีเพชรพลัส” ปูนโครงสร้างที่ดีที่สุดจากอินทรี ปั้นให้เป็นพระเอก ด้วยการเป็นปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.) 2594-2556
ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกเป็นปูนซีเมนต์สำหรับงานโครงสร้างที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขั้นตอนการผลิตซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ในสังคมปัจจุบันให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก รวมถึงเป็นที่ยอมรับในหลากหลายประเทศทั่วโลกจนทำให้ปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกมีมากขึ้นอย่างต่อเนี่อง ปูนอินทรีจึงต้องการเป็นผู้ริเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่น่าอยู่ และเพื่ออนาคตของทุกคน
อินทรีเพชรพลัส เป็นปูนซีเมนต์คุณภาพสูง เพื่องานโครงสร้างรับแรงต่างๆ ทั้งงานคอนกรีตเล็กและใหญ่ งานหล่อบล็อก หล่อท่อ หล่อเสา คาน พื้น เนื้อปูนไหลลื่น ผสมง่าย เทเข้าแบบได้ง่าย ทำให้สามารถทำงานได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น
สนใจข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมที่ https://www.siamcitycement.com/th/product_detail/INSEE%20Petch%20Plus หรือติดต่อ 1732
#INSEE #INSEEPetchPlus #GREENCEMENT