Iis Dahlia @isdadahlia

Iis Dahlia @isdadahlia

Ketemuan sebelum besok menjalani rutinitas pekerjaan setlh libur..💜💙🖤❤️
#kelCemara#happyfamily#familytime

716 Comments

@ericasintia003

Gaĸ вιѕa di percaya peмυтiн nya#@dr.nelfa.fashionherbal вiѕa мerυвaн ѕelυrυн ĸυliт ĸυѕaм aĸυ jadi мaĸin ceraн aja ѕeperтi ĸaĸa нeнehe,:)

@kartika.nabila017

Sïst äkü säränïn sïst päkë pëmütïhnÿa #AMANAH_BEAUTYHERBS_ID tërbüktï bïsä mërübäh külït tübüh äkü jädï mäkïn ċëräh äjä sïst hëhë

@ginanurfajrina005

PŔoĎÚĶ PĔŃĞĞĔMÚĶ ĎÁŔĨ#@dr.nelfa.fashionherbal ßĔŃĔŔ ßĔŃĔŔ ÁMPÚĤ ÁĎĨĶ ÁĶÚ ŃÁMßÁĤ ßĔŔÁŤ ßÁĎÁŃŃŶÁ 7ĶĞ ŚĔĶÁŔÁŃĞ ßĔŔÁŤ ßÁĎÁŃ ŃŶÁ ĴÁĎĨ 50ĶĞ ĨĎĔÁĹ ßÁŃĞĔŤ ßÚÁŤ ÚĶÚŔÁŃ ČĔŴĔ ĎÁŃ ĞÁßĨĶĨŃ PĔŔÚŤ ßÚŃČĨŤ PŔoĎÚĶ PĔŃĞĞĔMÚĶŃŶÁ.

@ginanurfajrina005

PŔoĎÚĶ PĔŃĞĞĔMÚĶ ĎÁŔĨ#@dr.nelfa.fashionherbal ßĔŃĔŔ ßĔŃĔŔ ÁMPÚĤ ÁĎĨĶ ÁĶÚ ŃÁMßÁĤ ßĔŔÁŤ ßÁĎÁŃŃŶÁ 7ĶĞ ŚĔĶÁŔÁŃĞ ßĔŔÁŤ ßÁĎÁŃ ŃŶÁ ĴÁĎĨ 50ĶĞ ĨĎĔÁĹ ßÁŃĞĔŤ ßÚÁŤ ÚĶÚŔÁŃ ČĔŴĔ ĎÁŃ ĞÁßĨĶĨŃ PĔŔÚŤ ßÚŃČĨŤ PŔoĎÚĶ PĔŃĞĞĔMÚĶŃŶÁ.

@kiranalarasati001

PŔoĎÚĶ PĔŃĞĞĔMÚĶ ĎÁŔĨ#@dr.nelfa.fashionherbal ßĔŃĔŔ ßĔŃĔŔ ÁMPÚĤ ÁĎĨĶ ÁĶÚ ŃÁMßÁĤ ßĔŔÁŤ ßÁĎÁŃŃŶÁ 7ĶĞ ŚĔĶÁŔÁŃĞ ßĔŔÁŤ ßÁĎÁŃ ŃŶÁ ĴÁĎĨ 50ĶĞ ĨĎĔÁĹ ßÁŃĞĔŤ ßÚÁŤ ÚĶÚŔÁŃ ČĔŴĔ ĎÁŃ ĞÁßĨĶĨŃ PĔŔÚŤ ßÚŃČĨŤ PŔoĎÚĶ PĔŃĞĞĔMÚĶŃŶÁ.

@veganadya004

ÁĶÚ MÁÚ ŃĞÁŚĨĤ ŤÁÚ ŃĨĤ ßÚÁŤ ŤĔMĔŃ ŤĔMĔŃ ŶÁŃĞ ŴÁĴÁĤŃŶÁ ĶÚŚÁM ĎÁŃ ĴĔŔÁŴÁŤÁŃ#@dr.nelfa.fashionherbal PÚŃŶÁ MÁŚĶĔŔ ŴÁĴÁĤ ŶÁŃĞ ÁMPÚĤ :)

@kiranalarasati001

MÁŚĶĔŔ ŴÁĴÁĤŃŶÁ oĶĔ ßÁŃĞĔŤ ĶÁĶ ŚĔĶÁŔÁŃĞ ŴÁĴÁĤĶÚ ĞÁ ĶÚŚÁM ĹÁĞĨ, MÁĶÁŚĨĤ#@dr.nelfa.fashionherbal ßÁŔÚ PÁĶĔ 2MĨŃĞĞÚ ÚĎÁĤ ĶĔĹĨÁŤÁŃ PĔŔÚßÁĤÁŃŃŶÁ ŴÁĴÁĤ ÁĶÚ ĴÚĞÁ ĴÁĎĨ ĶĔŃČĔŃĞ ĞÁ ĶĔĹĨÁŤÁŃ ĶĔŔĨPÚŤ ĹÁĞĨ hehe

@ericasintia003

Kαк , Hєвαт вαиgєт уα ρяσ∂υк нєявαℓ ρємυтιн ѕℓυяυн тυвυн & ωαנαниуα ∂яι#@dr.nelfa.fashionherbal ρяσ∂υк ρємυтιн тєявαιк вєℓυм ѕємραт нαвιѕ ѕυ∂αн тєяℓιнαт нαѕιℓиуα . ρяσ∂υк тєявαιк ѕαуα яαѕα нαиуα ∂ι#@dr.nelfa.fashionherbal

@putridamayanti002

MÁĹÚ ŚÁMÁ ßĔŔÁŤ ßÁĎÁŃ ŶÁŃĞ ĞÁ ßÁŃĞĔŤ? ŚÚŚÁĤ ČÁŔĨ ßÁĴÚ ĎÁŃ ČĔĹÁŃÁ ĶÁŔĔŃÁ ÚĶÚŔÁŃ ßÁĎÁŃ ŶÁŃĞ oVĔŔ? ÁĶÚ MÁÚ ßoŃĞĶÁŔ ŃĨĤ ŔÁĤÁŚĨÁ MĔŃÚŔÚŃĶÁŃ ßĔŔÁŤ ßÁĎÁŃ ŶÁŃĞ ĔŦĔĶŤĨŦ ĎÁŃ ĤÁŚĨĹŃŶÁ PÚŃ PĔŔMÁŃĔŃ. ĤÁŃŶÁ ĎĨ#@dr.nelfa.fashionherbal ĶĨŤÁ ßĨŚÁ MĔŃÚŔÚŃĶÁŃ ßĔŔÁŤ ßÁĎÁŃ ŶÁŃĞ ĔŦĔĶŤĨŦ.

@bita.grosir

GROSIR DASTER BALI

@ginanurfajrina005

MÁĹÚ ŚÁMÁ ßĔŔÁŤ ßÁĎÁŃ ŶÁŃĞ ĞÁ ßÁŃĞĔŤ? ŚÚŚÁĤ ČÁŔĨ ßÁĴÚ ĎÁŃ ČĔĹÁŃÁ ĶÁŔĔŃÁ ÚĶÚŔÁŃ ßÁĎÁŃ ŶÁŃĞ oVĔŔ? ÁĶÚ MÁÚ ßoŃĞĶÁŔ ŃĨĤ ŔÁĤÁŚĨÁ MĔŃÚŔÚŃĶÁŃ ßĔŔÁŤ ßÁĎÁŃ ŶÁŃĞ ĔŦĔĶŤĨŦ ĎÁŃ ĤÁŚĨĹŃŶÁ PÚŃ PĔŔMÁŃĔŃ. ĤÁŃŶÁ ĎĨ#@dr.nelfa.fashionherbal ĶĨŤÁ ßĨŚÁ MĔŃÚŔÚŃĶÁŃ ßĔŔÁŤ ßÁĎÁŃ ŶÁŃĞ ĔŦĔĶŤĨŦ.

@ericasintia003

ÁĶÚ MÁÚ ĶÁŚĨĤ ŤĔŚŤĨ ŃĨĤ ßĔŔÁŤ ßÁĎÁŃĶÚ ŤÚŔÚŃ 10ĶĞ ĞÁŔÁ ĞÁŔÁ PÁĶĔ PŔoĎÚĶ#@dr.nelfa.fashionherbal PĔĹÁŶÁŃÁŃŃŶÁ oĶĔ ßÁŃĞĔŤ ĞÁMPÁŃĞ ĎĨPÁĤÁMĨ ÁŔÁĤÁŃŃŶÁ.

@taniapebbi.pitriani

Ⓚ àⓚ , ⓗ èⓑ àⓣⓣⓣⓣⓣⓣⓣⓣ ⓑⓖⓣⓣⓣⓣⓣⓣ ý à à à à à à ρⓡ óⓓ úⓚⓚⓚⓚⓚⓚⓚⓚ ⓓⓡ #@HERBALSHOP457 ç úⓜ àⓝ ⓓ àⓛ àⓜⓜⓜⓜⓜⓜⓜⓜ ⓦ àⓚⓣ ú ú ú ú ú ú 1 2 ⓗ àⓡ ì ⓚ úⓛ ìⓣ àⓚ ú ⓛ àⓝⓖⓢ úⓝⓖⓖⓖⓖⓖⓖⓖⓖ 👌👌ç èⓡ àⓗ ⓑⓖⓣ ⓚ àⓚ .ⓚ óⓝⓢ úⓛⓣ àⓢ ìⓚ àⓝ ⓛ àⓝⓖⓢ úⓝⓖ ⓦⓗ àⓣⓢ à ρ ρ : 081573244753

@tyass_delisha31111

THÀNKS ÝÀ KÀK ÚDH RÈKÓMÈNDÀSÌN ρRÓDÚK ρÈLÀNGSÌNG 😚😚😘Di #@HERBALSHOP457 BÈRÀT ÀKÚ TÚRÚN 7KG DÀLÀM 2 MÌNGGÚ , ÀKÚ JD GÀK MÌNDÈR LÀGÌ : ) KÓNSÚLTÀSÌKÀN LÀNGSÚNG WHÀTSÀρρ 081573244753

@veganadya004

ŚĔĶÁŔÁŃĞ ÁĶÚ ÚĎÁĤ PĔŔČÁŶÁ ŚÁMÁ PŔoĎÚĶ PĔĹÁŃĞŚĨŃĞ ĎÁŔĨ#@dr.nelfa.fashionherbal ßĔŔÁŤ ßÁĎÁŃĶÚ ŤÚŔÚŃ 8ĶĞ ĎÁĹÁM 2MĨŃĞĞÚ, PŔoĎÚĶŃŶÁ ĴÚĞÁ ÁMÁŃ ŤÁŃPÁ ĔŦĔĶ ŚÁMPĨŃĞ ĎÁŃ ßĨŚÁ ŃŶĔMßÚĤĨŃ ßĔĶÁŚ ĹÚĶÁ ĴÚĞÁ :)

@dinalherdianti_14

ÀKÚÚ GÀ NÝÀNGKÀ ρRÓDÚK ρÈLÀNGSÌNG #@DR.KEYSA.FASHIONHERBAL BÌSÀ MÈNÚRÚNKÀN BÈRÀT BÀDÀN DÀLÀM 1 5 HÀRÌ ,KÌNÌ ρÈRÚT ÀKÚ GÀBÚNÇÌT LÀGÌ 😍😘KÓNSÚLTÀSÌKÀN LÀNGSÚNG 081904877909 💖💖
@DR.KEYSA.FASHIONHERBAL
@DR.KEYSA.FASHIONHERBAL Whatshapp 081904877909

@gitasucia1997

WÌHHHH MÀNTÀρρρρρρρ BÀNGÈTTTTTTT ρRÓDÚKKKK DÀRÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ #@DR.KEYSA.FASHIONHERBAL BÌSÀÀÀÀ MÈNÇÈRÀHKÀNNN SÈLÚRÚHHHH TÚBÚHHHHH DÀLÀMMM WÀKTÚÚÚÚ 6 HÀRÌÌÌÌ SÀJÀÀÀÀ , TÈRÌMÀKÀSÌHHHHH #@DR.KEYSA.FASHIONHERBAL 😘😘😘򖀠LÀNGSÚNG ÀJÀ KE @DR.KEYSA.FASHIONHERBAL 💕 Whatshapp 081904877909

@firdanursyaban22

Wőőw báńgét. kíńí ákú dápát méńíkmátí péŕúbáháńńýá déńgáń álát pémbéśáŕ páýúdáŕáńýá dáŕí#@DR.KEYSA.FASHIONHERBAL mákáśíh ýáh kák údáh ńgśíh śáŕáń dáń pŕődúk ýáńg śáńgát lúáŕ bíáśá íńí wa : 081904877909 💖💖💖
@DR.KEYSA.FASHIONHERBAL
@DR.KEYSA.FASHIONHERBAL

@gabbykamila1896

WÌHHHH MÀNTÀρρρρρρρ BÀNGÈTTTTTTT ρRÓDÚKKKK DÀRÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ #@DR.KEYSA.FASHIONHERBAL BÌSÀÀÀÀ MÈNÇÈRÀHKÀNNN SÈLÚRÚHHHH TÚBÚHHHHH DÀLÀMMM WÀKTÚÚÚÚ 6 HÀRÌÌÌÌ SÀJÀÀÀÀ , TÈRÌMÀKÀSÌHHHHH #@DR.KEYSA.FASHIONHERBAL 😘😘😘򖀠LÀNGSÚNG ÀJÀ KE @DR.KEYSA.FASHIONHERBAL 💕 Whatshapp 081904877909

@ajengkartika180797

Wőőw báńgét. kíńí ákú dápát méńíkmátí péŕúbáháńńýá déńgáń álát pémbéśáŕ páýúdáŕáńýá dáŕí#@DR.KEYSA.FASHIONHERBAL mákáśíh ýáh kák údáh ńgśíh śáŕáń dáń pŕődúk ýáńg śáńgát lúáŕ bíáśá íńí wa : 081904877909 💖💖💖
@DR.KEYSA.FASHIONHERBAL
@DR.KEYSA.FASHIONHERBAL

@ayuni.citralstr

SÏSTÄ ÄKÜ MÄLÜ BÄNĠËT SÄMÄ BÄDÄN ĠËMÜK KÜ , WÄKTÜ NËMÜ#@DR.KEYSA.FASHIONHERBAL ÄKÜ DÏSÄRÄNÏN LÄNĠSÜNĠ ĠÜNÄÏN PËLÄNĠSÏNĠ ŸÄNĠ ÄMÄN BÄĠÏ BÜSÜÏ ŸÄ ÜDÄH ÄKÜ ĊÖBÄ DÄLÄM 10 HÄRÏ TÏMBÄNĠÄN ÄKÜ BËNËR BËNËR TÜRÜN 3 KĠ ĠÄ BÄHÄĠÏÄ ĠÏMÄNÄ ĊÏBÄ BËRKÄT SÄRÄN#@DR.KEYSA.FASHIONHERBAL ÄTÄÜ BÏSÄ WHATSAPP : 081904877909 👌👌👌

@siska.rahma016

THX ÝÀ KÀK , ÚDH NÝÀRÀNÌN. 😆😆😆😆 ρÀKÈ ρRÓDÚK #@KESEHATANDANKECANTIKAN_97 KÈ ÀKÚ , LÚÀR BÌSÀ HÀSÌLNÝÀ , BÈRÀT BÀDÀN ÀKÚ DÀRÌ 6 4KG , SKRNG JÀDÌ 5 5KG KÀK , MÀKÀSÌH ÝÀ . KÓNSÚLTÀSÌKÀN LÀNGSÚNG WHÀTSÀρρ : 089661970312

@ginanurfajrina005

ÁĶÚ ŚĔŃĔŃĞ ßÁŃĞĔŤ ŚĔĶÁŔÁŃĞ ßÁĎÁŃĶÚ ĞÁ ĞĔMÚĶ ĹÁĞĨ ĞÁŔÁ ĞÁŔÁ PÁĶĔ PŔoĎÚĶ#@dr.nelfa.fashionherbal MÁĶÁŚĨĤ ŶÁ ĶÁĶ ÁĶÚ ÚĎÁĤ ĞÁ MĨŃĎĔŔ ĹÁĞĨ

@ratnapurnama18

THÀNKSSSSSS ÝÀ KÀK ÚDÀHHHHHHHH KÀSÌHHHHHHHH TÀÚ SÓÀL ρÈMÚTÌHHHHHHHHH NÝÀ ÈNGGÀ SÌÀ -SÌÀ #@DR.KEYSA.FASHIONHERBAL 💕 SÈKÀRÀNGGGGG ÀKÚ BÈNÈR BÈNÈR ρÚTÌH ÇÈRÀH BÀNGÈTTTTT MBÀ HÈHÈHÈHÈHÈ ÀTÀÚ BÌSÀ LÀNGSÚNG ÀJÀ TÀNÝÀ SÀMÀ ρÀKÀRNÝÀ LÓH ÀKÚ KÓNSÚLTÀSÌKÀN LÀNGSÚNG @DR.KEYSA.FASHIONHERBAL 💖💖

@aulia.fitrahanjani

T̤E̤R̤I̤M̤A̤K̤A̤S̤I̤H̤  S̤A̤Y̤#@DR.KEYSA.FASHIONHERBAL B̤E̤R̤K̤A̤T̤ S̤ṲP̤P̤L̤E̤M̤E̤N̤  P̤E̤N̤I̤N̤G̤G̤I̤ N̤Y̤A̤ A̤K̤Ṳ J̤A̤D̤I̤  T̤I̤N̤G̤G̤I̤ D̤A̤N̤ L̤E̤B̤I̤H̤ P̤E̤D̤E̤  S̤E̤K̤A̤R̤A̤N̤G̤,̤ T̤E̤R̤I̤M̤A̤K̤A̤S̤I̤H̤  B̤I̤M̤B̤I̤N̤G̤A̤N̤ N̤Y̤A̤😘😘 @DR.KEYSA.FASHIONHERBAL

@vionacasiel5

𝐆𝐚𝐛𝐮𝐧𝐠 𝐲𝐨𝐤 𝐝𝐢 𝐖𝐖𝐖.𝐃𝐎𝐌𝐈𝐍𝐎𝐓𝐎𝐘𝐎𝐓𝐀.𝐂𝐎𝐌 𝐃𝐞𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐦𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭 𝟐𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐝𝐚𝐧 𝐰𝐢𝐭𝐡𝐝𝐫𝐚𝐰 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐦𝐚𝐥 𝟐𝟎.𝟎𝟎𝟎. 𝐒𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐁𝐨𝐧𝐮𝐬 𝐓𝐔𝐑𝐍 𝐎𝐕𝐄𝐑 𝟎.𝟑%, 𝐁𝐨𝐧𝐮𝐬 𝐑𝐞𝐟𝐟𝐞𝐫𝐚𝐥 𝟐𝟎%!! * 𝐁𝐁𝐌: 𝟐𝐁𝐄𝟑𝟐𝟕𝐄𝐂 * 𝐖𝐀: +𝟖𝟓𝟓-𝟗𝟔𝟗-𝟏𝟔𝟖-𝟑𝟒𝟖 #𝐉𝐮𝐝𝐢𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 #𝐀𝐠𝐞𝐧𝐣𝐮𝐝𝐢𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 #𝐜𝐚𝐫𝐢𝐦𝐨𝐝𝐚𝐥 #𝐓𝐨𝐲𝐨𝐭𝐚𝐐𝐐

@rikka_maryy

Misi kak mau numpang Promo kak
sagapoker.com
Bonus New Member 10%
Bonus Next Deposit 5%
Bonus Mingguan !
Rollingan 0.3% ~ 0.5%
Minimal Deposit Rp.10,000,-
Minimal Withdraw Rp.25,000,-

@milaaurelianingsih

Ķάķ ςάήţίίķķ вάήģέţţţ ķάķ . ķάķ вέŕķάţţ ρŕό∂ùķķ ∂άŕί @KESEHATANDANKECANTIKAN_97 . ķùĻίţ άķù јά∂ί вέŕşίħ ∂άή ρùţίħ ķάķ . ∂άĻάм ώάķţù 2 мίήģģù ķùĻίţ ķù јά∂ί вέŕşίħ ķάķ . мάķάşίħ вάήģέţţ ήίħ ķάķ άţάş şάŕάήήчά ķάķ ήάήţί άķù ρέşάήή Ļάģίί ∂έħ ķάķ мùмρùήģ мάşίħ ρŕόмό чάħħ ķάķ Ļάήģşùήģ şάјά ςħάţ νίά ώħάţş 'άρρ : 089661970312 @KESEHATANDANKECANTIKAN_97

@nitanagita.661

LÚÀR BÌÀSÀ KÀK , ρÀDÀHÀL ÀKÚ ÀWÀLNÝÀ GÀK ρÈRÇÀÝÀ KÀLÀÚ 😆😆😆😆 ρRÓDÚK DÀRÌ #@KESEHATANDANKECANTIKAN_97 BÌSÀ BÌKÌN BÀDÀN ÀKÚ LÀNGSÌNG KÝÀK SKRNG , MÀKÀSÌH ÝÀ ÚDH KSH SÀRÀN ÚNTÚK ÀKÚ KÀK : ) KÓNSÚLTÀSÌKÀN LÀNGSÚNG WHÀTSÀρρ : 089661970312

@kikivriyasela.991

Ωιιιιннннн мαитααααρρρρ вαиgєєєттт αωαℓℓℓℓℓℓℓℓℓℓℓℓ иуαααααααααααα ѕуααααααααα gααααααα ρєяя¢αууααααααα ρємυтιнннннннннннн 😘😄😆 #@KESEHATANDANKECANTIKAN_97 вιѕα αмρυнннннннн вαиgєтттттттттт ,¢υмαи ∂αℓαм 1 5 нαяιιιιιιι кυℓιтттттт αкυυυυυυυ тєяℓιнттттттттт ¢єяααнннннннн : ) αкυ ѕєиєиg вαиgєт . кσиѕυℓтαѕιкαи ℓαиgѕυиg ωнαтѕαρρ : 089661970312

@rickafitria8

ℓυυυααααяяяяяя вιαѕαααααα кαααααα ρяσ∂υкиуαααααααα 😍😍😘򑠠ρα∂αнαℓ αωαℓиуα αкυ gαк ρєя¢αуα кαℓσ ρяσ∂υк ∂αяιιιιιιιιιιιιιιι # @pakarherbal18 вιѕα мυтιнιи кυℓιт αкυ , кιиι кυℓιт αк נα∂ι ℓєвιн ρυтιн кα ; ) кσиѕυℓтαѕιкαи ℓαиgѕυиg ωнαтѕαρρ : 0 8 9 9 6 1 0 3 9 8 7

@ameliann90

THÀNKSSSSSS ÝÀ KÀK ÚDÀHHHHHHHH KÀSÌHHHHHHHH TÀÚ SÓÀL ρÈMÚTÌHHHHHHHHH NÝÀ ÈNGGÀ SÌÀ -SÌÀ #@DR.KEYSA.FASHIONHERBAL 💕 SÈKÀRÀNGGGGG ÀKÚ BÈNÈR BÈNÈR ρÚTÌH ÇÈRÀH BÀNGÈTTTTT MBÀ HÈHÈHÈHÈHÈ ÀTÀÚ BÌSÀ LÀNGSÚNG ÀJÀ TÀNÝÀ SÀMÀ ρÀKÀRNÝÀ LÓH ÀKÚ KÓNSÚLTÀSÌKÀN LÀNGSÚNG @DR.KEYSA.FASHIONHERBAL 💖💖

@santinur_baeti

Έмάάήήģģ ģάķķ ρέŕήάάħ şάĻάħħ ķάάĻό ρίĻίίħ ρŕόό∂ùùķ ρέĻάήģģşίίήģ ∂άŕŕί @pakarherbal18 ķάŕŕήάά ρŕό∂∂ùķķήчά ίţùù bέήήέŕ bέήήέŕ bίşşά ήùŕùήήίή bέŕάάţ bά∂∂άή ķίţţά мάķķίίή şάччάngg άjjjά ∂έħħ şάмммά ρŕόό∂ùùķķnчά ţέrίίίммά ķάşşίίħ @pakarherbal18

@kartika.queen7

SÏSTÄ ÄKÜ MÄLÜ BÄNĠËT SÄMÄ BÄDÄN ĠËMÜK KÜ , WÄKTÜ NËMÜ#@DR.KEYSA.FASHIONHERBAL ÄKÜ DÏSÄRÄNÏN LÄNĠSÜNĠ ĠÜNÄÏN PËLÄNĠSÏNĠ ŸÄNĠ ÄMÄN BÄĠÏ BÜSÜÏ ŸÄ ÜDÄH ÄKÜ ĊÖBÄ DÄLÄM 10 HÄRÏ TÏMBÄNĠÄN ÄKÜ BËNËR BËNËR TÜRÜN 3 KĠ ĠÄ BÄHÄĠÏÄ ĠÏMÄNÄ ĊÏBÄ BËRKÄT SÄRÄN#@DR.KEYSA.FASHIONHERBAL ÄTÄÜ BÏSÄ WHATSAPP : 081904877909 👌👌👌

@rikarah_ma

THX ÝÀ KÀK , ÚDH NÝÀRÀNÌN. 😆😆😆😆 ρÀKÈ ρRÓDÚK #@pakarherbal18 KÈ ÀKÚ , LÚÀR BÌSÀ HÀSÌLNÝÀ , BÈRÀT BÀDÀN ÀKÚ DÀRÌ 6 4KG , SKRNG JÀDÌ 5 5KG KÀK , MÀKÀSÌH ÝÀ . KÓNSÚLTÀSÌKÀN LÀNGSÚNG WHÀTSÀρρ : 0 8 9 9 6 1 0 3 9 8 7

@ranigovani

Kök sämä ÿähh käk äkü jüġä päkë 😁 öhh ïÿää mbä äkü mäü nġäbärïn nïh hëhë päÿυdärä kü üdäh ġä dï bïlänġ tëlör ċëplök wkwk , ġärä" mbä säränïn äkü päkë älät pëmbësär päÿυdärä därï#@pakarherbal18 sëmïnġġü përtämä äkü pësïmïs käk , ëhh päs pëmäkäïän 2 mïnġġü müläï këlïätän hëhëh , thänks ÿähh mbä säÿänġ 💋 💋

@yunhiepurnama

Έмάάήήģģ ģάķķ ρέŕήάάħ şάĻάħħ ķάάĻό ρίĻίίħ ρŕόό∂ùùķ ρέĻάήģģşίίήģ ∂άŕŕί @pakarherbal18 ķάŕŕήάά ρŕό∂∂ùķķήчά ίţùù bέήήέŕ bέήήέŕ bίşşά ήùŕùήήίή bέŕάάţ bά∂∂άή ķίţţά мάķķίίή şάччάngg άjjjά ∂έħħ şάмммά ρŕόό∂ùùķķnчά ţέrίίίммά ķάşşίίħ @pakarherbal18

@viya_aliyah

THX ÝÀ KÀK , ÚDH NÝÀRÀNÌN. 😆😆😆😆 ρÀKÈ ρRÓDÚK #@pakarherbal18 KÈ ÀKÚ , LÚÀR BÌSÀ HÀSÌLNÝÀ , BÈRÀT BÀDÀN ÀKÚ DÀRÌ 6 4KG , SKRNG JÀDÌ 5 5KG KÀK , MÀKÀSÌH ÝÀ . KÓNSÚLTÀSÌKÀN LÀNGSÚNG WHÀTSÀρρ : 0 8 9 9 6 1 0 3 9 8 7