Iis Dahlia @isdadahlia

Iis Dahlia @isdadahlia

Halo Sahabat Dermaster!
Awali tahun baru dengan penuh Semangat dan Harapan Baru. Dapatkan Spesial Promo Dermaster dan buka potensi terbaik kamu di 2019 dengan percaya diri.
.
Syarat & ketentuan :
-Promo khusus untuk treatment Tarik Benang Aptos
-Promo berlaku dari Januari - Februari 2019
-Berlaku diseluruh cabang klinik Dermaster Indonesia
-Promo tidak dapat digabungkan dengan promo lain
-Pembayaran dapat dilakukan secara tunai dan kredit
.
Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi (021) 3192 6857 / (021) 392 8808
.
www.dermaster-indonesia.com
.
#dermaster #dermasterindonesia #dermasterclinic #dermasterclinicindonesia #klinikkecantikan #klinikestetika #beautyclinic #aestheticclinic

270 Comments

@patiran_soleh

Cantik👍❤️👍❤️👍❤️👍❤️👍❤️❤️💘❤️❤️💘❤️💘❤️💘❤️💘❤️😎💘❤️💘😍💘😍😍😍💘💘😍💘😍💘😍💘😍💘❤️

@patiran_soleh

❤️❤️❤️💟💟💟💟👍👍✌✌✌✌✌💟💟💟💟💟💟

@joaocarlos197052019

9ⁿⁿ tô solteira sim menopausa ou solteira agora

@joaocarlos197052019

😍😮

@joaocarlos197052019

❤️❤️😍😍❤️

@ericasintia003

Kätä sïäpä kämü ġäbïsä tïnġġï? ÿük könsültäsï länġsünġ kE#@dr.nelfa.fashionherbal , dïjämïn dëh kämü bïsä tïnġġï däläm wäktü 10-15 härï;)

@kartika.nabila017

Kä särän dän prödük #AMANAH_BEAUTYHERBS_ID ÿġ käkä rëkömëndäsïkän skrġ tübüh kü tämbäh pütïh dän mükä pün üdäh ġlöwïnġ jġä nïh kä.

@ginanurfajrina005

ÁĶÚ MÁÚ ŃĞÁŚĨĤ ŤÁÚ ŃĨĤ ßÚÁŤ ŤĔMĔŃ ŤĔMĔŃ ŶÁŃĞ ŴÁĴÁĤŃŶÁ ĶÚŚÁM ĎÁŃ ĴĔŔÁŴÁŤÁŃ#@dr.nelfa.fashionherbal PÚŃŶÁ MÁŚĶĔŔ ŴÁĴÁĤ ŶÁŃĞ ÁMPÚĤ :)

@ginanurfajrina005

ÁĶÚ MÁÚ ŃĞÁŚĨĤ ŤÁÚ ŃĨĤ ßÚÁŤ ŤĔMĔŃ ŤĔMĔŃ ŶÁŃĞ ŴÁĴÁĤŃŶÁ ĶÚŚÁM ĎÁŃ ĴĔŔÁŴÁŤÁŃ#@dr.nelfa.fashionherbal PÚŃŶÁ MÁŚĶĔŔ ŴÁĴÁĤ ŶÁŃĞ ÁMPÚĤ :)

@asmaraduda

Kakak awet muda makn usiata mkn ctl

@kiranalarasati001

ÁĶÚ MÁÚ ŃĞÁŚĨĤ ŤÁÚ ŃĨĤ ßÚÁŤ ŤĔMĔŃ ŤĔMĔŃ ŶÁŃĞ ŴÁĴÁĤŃŶÁ ĶÚŚÁM ĎÁŃ ĴĔŔÁŴÁŤÁŃ#@dr.nelfa.fashionherbal PÚŃŶÁ MÁŚĶĔŔ ŴÁĴÁĤ ŶÁŃĞ ÁMPÚĤ :)

@veganadya004

ĴÁŃĞÁŃ ßÚĶÁ ĨĞ ŃŶÁ#@dr.nelfa.fashionherbal ŃÁŃŤĨ ŴÁĴÁĤ ĶÁMÚ ĴÁĎĨ ĞÁ ĴĔŔÁŴÁŤÁŃ ĹÁĞĨ ĎÁŃ ĞÁ ĶÚŚÁM.

@kiranalarasati001

MÁĹÚ ŚÁMÁ ßĔŔÁŤ ßÁĎÁŃ ŶÁŃĞ ĞÁ ßÁŃĞĔŤ? ŚÚŚÁĤ ČÁŔĨ ßÁĴÚ ĎÁŃ ČĔĹÁŃÁ ĶÁŔĔŃÁ ÚĶÚŔÁŃ ßÁĎÁŃ ŶÁŃĞ oVĔŔ? ÁĶÚ MÁÚ ßoŃĞĶÁŔ ŃĨĤ ŔÁĤÁŚĨÁ MĔŃÚŔÚŃĶÁŃ ßĔŔÁŤ ßÁĎÁŃ ŶÁŃĞ ĔŦĔĶŤĨŦ ĎÁŃ ĤÁŚĨĹŃŶÁ PÚŃ PĔŔMÁŃĔŃ. ĤÁŃŶÁ ĎĨ#@dr.nelfa.fashionherbal ĶĨŤÁ ßĨŚÁ MĔŃÚŔÚŃĶÁŃ ßĔŔÁŤ ßÁĎÁŃ ŶÁŃĞ ĔŦĔĶŤĨŦ.

@ericasintia003

MÁŚĶĔŔ ŴÁĴÁĤŃŶÁ oĶĔ ßÁŃĞĔŤ ĶÁĶ ŚĔĶÁŔÁŃĞ ŴÁĴÁĤĶÚ ĞÁ ĶÚŚÁM ĹÁĞĨ, MÁĶÁŚĨĤ#@dr.nelfa.fashionherbal ßÁŔÚ PÁĶĔ 2MĨŃĞĞÚ ÚĎÁĤ ĶĔĹĨÁŤÁŃ PĔŔÚßÁĤÁŃŃŶÁ ŴÁĴÁĤ ÁĶÚ ĴÚĞÁ ĴÁĎĨ ĶĔŃČĔŃĞ ĞÁ ĶĔĹĨÁŤÁŃ ĶĔŔĨPÚŤ ĹÁĞĨ hehe

@putridamayanti002

ÁĶÚ MÁÚ ĶÁŚĨĤ ŤĔŚŤĨ ŃĨĤ ßĔŔÁŤ ßÁĎÁŃĶÚ ŤÚŔÚŃ 10ĶĞ ĞÁŔÁ ĞÁŔÁ PÁĶĔ PŔoĎÚĶ#@dr.nelfa.fashionherbal PĔĹÁŶÁŃÁŃŃŶÁ oĶĔ ßÁŃĞĔŤ ĞÁMPÁŃĞ ĎĨPÁĤÁMĨ ÁŔÁĤÁŃŃŶÁ.

@ginanurfajrina005

ÁĶÚ MÁÚ ĶÁŚĨĤ ŤĔŚŤĨ ŃĨĤ ßĔŔÁŤ ßÁĎÁŃĶÚ ŤÚŔÚŃ 10ĶĞ ĞÁŔÁ ĞÁŔÁ PÁĶĔ PŔoĎÚĶ#@dr.nelfa.fashionherbal PĔĹÁŶÁŃÁŃŃŶÁ oĶĔ ßÁŃĞĔŤ ĞÁMPÁŃĞ ĎĨPÁĤÁMĨ ÁŔÁĤÁŃŃŶÁ.

@ericasintia003

ÁĶÚ ŚĔĶÁŔÁŃĞ ÚĎÁĤ ĞÁPÁĶĔ ĶÁČÁMÁŤÁ MĨŃÚŚ ĹÁĞĨ ßĔŔĶÁŤ PŔoĎÚĶ MÁŤÁ MĨŃÚŚ ĎÁŔĨ#@dr.nelfa.fashionherbal ŚĔŤĔĹÁĤ PÁĶĔ PŔoĎÚĶ ŚĔĹÁMÁ 1ßÚĹÁŃ MÁŤÁĶÚ ÚĎÁĤ ĞÁMĨŃÚŚ ĹÁĞĨ. MÁĶÁŚĨĤ ĹoĤ ŚĔßĔĹÚMŃŶÁ MßÁ NeLfA

@taniapebbi.pitriani

WÌHHHH MÀNTÀρρρρρρρ BÀNGÈTTTTTTT 😱😘😘ρRÓDÚKKKK DÀRÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ #@HERBALSHOP457 BÌSÀÀÀÀ MÈNÇÈRÀHKÀNNN SÈLÚRÚHHHH TÚBÚHHHHH DÀLÀMMM WÀKTÚÚÚÚ 6 HÀRÌÌÌÌ SÀJÀÀÀÀ , TÈRÌMÀKÀSÌHHHHH#@HERBALSHOP457 😘😘👉👉򖀠LÀNGSÚNG ÀJÀ WHÀTSÀρρ : 081573244753

@tyass_delisha31111

Ωιн мαитαρ вαиgєт кααααα ρяσ∂υк ρєℓαиgѕιиg #@HERBALSHOP457 вιѕααααα αмρυн вαиgєт ,αωαℓиуα αкυ gємυк тαρι ѕєкαяαиg αкυ υ∂αн ℓαиgѕιиg🙏😍😘😘 ,тємєи тємєи αкυ вιℓαиg "кαмυ υ∂αн gαк gємυк ℓαgι " : ) נα∂ι ρє∂є ѕєкαяαиg мαкαѕιн уα кαк . кσиѕυℓтαѕιкαи ℓαиgѕυиg ωнαтѕαρρ : 081573244753

@jesicamonica_5

SÏSTÄ ÄKÜ MÄLÜ BÄNĠËT SÄMÄ BÄDÄN ĠËMÜK KÜ , WÄKTÜ NËMÜ#@DR.KEYSA.FASHIONHERBAL ÄKÜ DÏSÄRÄNÏN LÄNĠSÜNĠ ĠÜNÄÏN PËLÄNĠSÏNĠ ŸÄNĠ ÄMÄN BÄĠÏ BÜSÜÏ ŸÄ ÜDÄH ÄKÜ ĊÖBÄ DÄLÄM 10 HÄRÏ TÏMBÄNĠÄN ÄKÜ BËNËR BËNËR TÜRÜN 3 KĠ ĠÄ BÄHÄĠÏÄ ĠÏMÄNÄ ĊÏBÄ BËRKÄT SÄRÄN#@DR.KEYSA.FASHIONHERBAL ÄTÄÜ BÏSÄ WHATSAPP : 081904877909 👌👌👌

@auliakhansadewi

WÌHHHH MÀNTÀρρρρρρρ BÀNGÈTTTTTTT ρRÓDÚKKKK DÀRÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ #@DR.KEYSA.FASHIONHERBAL BÌSÀÀÀÀ MÈNÇÈRÀHKÀNNN SÈLÚRÚHHHH TÚBÚHHHHH DÀLÀMMM WÀKTÚÚÚÚ 6 HÀRÌÌÌÌ SÀJÀÀÀÀ , TÈRÌMÀKÀSÌHHHHH #@DR.KEYSA.FASHIONHERBAL 😘😘😘򖀠LÀNGSÚNG ÀJÀ KE @DR.KEYSA.FASHIONHERBAL 💕 Whatshapp 081904877909

@veganadya004

ĹÚÁŔ ßĨÁŚÁ ĶÁĶ ÁĶÚ ĞÁ PĔŔČÁŶÁ ßÁĎÁŃ ÁĶÚ ßĨŚÁ ĴÁĎĨ ĹÁŃĞŚĨŃĞ ĞÁŔÁ ĞÁŔÁ PÁĶĔ PŔoĎÚĶ#@dr.nelfa.fashionherbal ÁŴÁĹŃŶÁ ĞÁ PĔŔČÁŶÁ ßĨŚÁ ŃĞĔßÚÁŤ ßÁĎÁŃ ÁĶÚ ĴÁĎĨ ĹÁŃĞŚĨŃĞ ĞĨŃĨ. MÁĶÁŚĨĤ ya

@dinalherdianti_14

THÀNKS ÝÀ KÀK ÚDH RÈKÓMÈNDÀSÌN ρRÓDÚK ρÈLÀNGSÌNG Di #@DR.KEYSA.FASHIONHERBAL BÈRÀT ÀKÚ TÚRÚN 13KG DÀLÀM 2 MÌNGGÚ , ÀKÚ JD GÀK MÌNDÈR LÀGÌ 😊😘 KÓNSÚLTÀSÌKÀN LÀNGSÚNG #@DR.KEYSA.FASHIONHERBAL 💖 Whatshapp 081904877909

@gitasucia1997

THÀNKSSSSSS ÝÀ KÀK ÚDÀHHHHHHHH KÀSÌHHHHHHHH TÀÚ SÓÀL ρÈMÚTÌHHHHHHHHH NÝÀ ÈNGGÀ SÌÀ -SÌÀ #@DR.KEYSA.FASHIONHERBAL 💕 SÈKÀRÀNGGGGG ÀKÚ BÈNÈR BÈNÈR ρÚTÌH ÇÈRÀH BÀNGÈTTTTT MBÀ HÈHÈHÈHÈHÈ ÀTÀÚ BÌSÀ LÀNGSÚNG ÀJÀ TÀNÝÀ SÀMÀ ρÀKÀRNÝÀ LÓH ÀKÚ KÓNSÚLTÀSÌKÀN LÀNGSÚNG @DR.KEYSA.FASHIONHERBAL 💖💖 Whatshapp 081904877909

@firdanursyaban22

Nïh mäü täü ġä rähäsïäkü mëmïlïkï päÿüdärä ÿänġ bësär dän pädät ? ÿüü ċëk äjä#@DR.KEYSA.FASHIONHERBAL dïjämïn bïkïn pënäsärän ïnfö hübünġï whätsäpp : 081904877909 💖💖 @DR.KEYSA.FASHIONHERBAL
@DR.KEYSA.FASHIONHERBAL

@kecantikan_stayle

👍👍👍

@julitasariputu

Like back and followme

@dilasafaat

Мάάķάşίίħ вάάάήģέţ чάħħ ķάķķ ùùù∂άħħ şάάŕάήίήή άάķù ράάķķάί ρŕό∂ùùķ şùùρļέмέήή ∂άάŕίί @BEAUTYCONSULTANT.HERBAL вάά∂άήή άķùù ģάάķ ģέέмùķ ļάģίί мάάķίή ρέŕςάάчάά ∂ίŕίί . ģάķ şίά - şίά ∂έέħ ķόήşùмşί şùρļέмέέή ħέŕвάļ ρέļάήģşίίήģ ∂άŕί @BEAUTYCONSULTANT.HERBAL ίίήғό ķόήşùļţάşίί ħùв ώħάţ 'ş άρρ ļάģί ά∂άά ρŕόмόό ķħùşùş вùļάήή ίήίί. +6285872512917

@audidinan31

Ķά şέмίήģģù чάήģģģģ ĻάĻùùùù άķùùù ςόвάάά ςέķķķ ίģ ήчά # @BEAUTYCONSULTANT.HERBAL , ţέŕήчάţάάάά вέήέέŕ ∂άή ŕέάĻĻ ά∂ά ρέмùţίίίίίħħħħ άĻάмίίίί ķά , ţέŕùşşşş άķùùùù όŕ∂έŕ & ħάşίĻήчάάάά мέήģέјùţķάήήήή вάήģέţţţţ ķά , ķùĻίţ άķķù јά∂ίίίί ρùţίħħħħħ ςέŕάħħħ јά∂ίίί ţάмвάάħħħħ ρέ∂έέέ şķάŕάήģģģģ ħέħέ Ļάήģşùήģ άјά ά∂∂ ķάķ ώħάţşħάρρ +6285872512917.

@jihanputri481

Şάчч άмάžίίίήģģģģ вάήģέέţţţţ şάч вέŕάţţţţ вά∂άάήήήή άķùùù вίίίşάάά ţùŕùήήήή şάммρράίίίί 1 0ķģ ώάώ вάήģέţţţţ ħάήчά ∂έήģάή ķόήşùмşί şùρĻέмέήήήήή ∂άŕί # @BEAUTYCONSULTANT.HERBAL , ŕέķόмέή∂έ∂ вάήģέţ ∂έħ ķά ρŕό∂ùķήчά .

@alyaaputri32

Ķάķ άчù ςάήţίίķķ вάήģέţţţ ķάķ . ķάķ вέŕķάţţ ρŕό∂ùķķ ∂άŕί @BEAUTYCONSULTANT.HERBAL . ķùĻίţ άķù јά∂ί вέŕşίħ ∂άή ρùţίħ ķάķ . ∂άĻάм ώάķţù 2 мίήģģù ķùĻίţ ķù јά∂ί вέŕşίħ ķάķ . мάķάşίħ вάήģέţţ ήίħ ķάķ άţάş şάŕάήήчά ķάķ ήάήţί άķù ρέşάήή Ļάģίί ∂έħ ķάķ мùмρùήģ мάşίħ ρŕόмό чάħħ ķάķ Ļάήģşùήģ şάјά ςħάţ νίά ώħάţş 'άρρ : +6285872512917 @BEAUTYCONSULTANT.HERBAL.

@meisyaputri298

Мάķάşίħħ вάήģέţţ ķάķ вέŕķάţ ρŕό∂ùķķ ήчάά вέŕάţ вά∂άήķù ţùŕùή 7 ķģ ķάķ мάķάşίħħ ķάķķ άţάş şάŕάήήчά ķάķ άчόό Ļάήģşùήģ ∂ί όŕ∂έŕ άјά ķάķ ρŕό∂ùķ ∂άŕί @BEAUTYCONSULTANT.HERBAL . ħάşίĻήчά ţί∂άķ άķάή мέήģέςέώάķάή ķάķ . мùмρùήģ Ļάģί ρŕόмό ήίħħ ķάķ . άчόό јάήģάή ķέħάвίşάή ρŕόмόήчά ķάķ ςħάţ şάјά Ļάήģşùήģ . ώħάţάρρ. +6285872512917.

@gabbykamila1896

THÀNKSSSSSS ÝÀ KÀK ÚDÀHHHHHHHH KÀSÌHHHHHHHH TÀÚ SÓÀL ρÈMÚTÌHHHHHHHHH NÝÀ ÈNGGÀ SÌÀ -SÌÀ #@DR.KEYSA.FASHIONHERBAL 💕 SÈKÀRÀNGGGGG ÀKÚ BÈNÈR BÈNÈR ρÚTÌH ÇÈRÀH BÀNGÈTTTTT MBÀ HÈHÈHÈHÈHÈ ÀTÀÚ BÌSÀ LÀNGSÚNG ÀJÀ TÀNÝÀ SÀMÀ ρÀKÀRNÝÀ LÓH ÀKÚ KÓNSÚLTÀSÌKÀN LÀNGSÚNG @DR.KEYSA.FASHIONHERBAL 💖💖 Whatshapp 081904877909

@ajengkartika180797

Nïh mäü täü ġä rähäsïäkü mëmïlïkï päÿüdärä ÿänġ bësär dän pädät ? ÿüü ċëk äjä#@DR.KEYSA.FASHIONHERBAL dïjämïn bïkïn pënäsärän ïnfö hübünġï whätsäpp : 081904877909 💖💖 @DR.KEYSA.FASHIONHERBAL
@DR.KEYSA.FASHIONHERBAL

@dilasafaat

Şάчч άмάžίίίήģģģģ вάήģέέţţţţ şάч вέŕάţţţţ вά∂άάήήήή άķùùù вίίίşάάά ţùŕùήήήή şάммρράίίίί 1 0ķģ ώάώ вάήģέţţţţ ħάήчά ∂έήģάή ķόήşùмşί şùρĻέмέήήήήή ∂άŕί # @BEAUTYCONSULTANT.HERBAL , ŕέķόмέή∂έ∂ вάήģέţ ∂έħ ķά ρŕό∂ùķήчά .

@audidinan31

Ķάķ άчù ςάήţίίķķ вάήģέţţţ ķάķ . ķάķ вέŕķάţţ ρŕό∂ùķķ ∂άŕί @BEAUTYCONSULTANT.HERBAL . ķùĻίţ άķù јά∂ί вέŕşίħ ∂άή ρùţίħ ķάķ . ∂άĻάм ώάķţù 2 мίήģģù ķùĻίţ ķù јά∂ί вέŕşίħ ķάķ . мάķάşίħ вάήģέţţ ήίħ ķάķ άţάş şάŕάήήчά ķάķ ήάήţί άķù ρέşάήή Ļάģίί ∂έħ ķάķ мùмρùήģ мάşίħ ρŕόмό чάħħ ķάķ Ļάήģşùήģ şάјά ςħάţ νίά ώħάţş 'άρρ : +6285872512917 @BEAUTYCONSULTANT.HERBAL.

@jihanputri481

Мάķάşίħħ вάήģέţţ ķάķ вέŕķάţ ρŕό∂ùķķ ήчάά вέŕάţ вά∂άήķù ţùŕùή 7 ķģ ķάķ мάķάşίħħ ķάķķ άţάş şάŕάήήчά ķάķ άчόό Ļάήģşùήģ ∂ί όŕ∂έŕ άјά ķάķ ρŕό∂ùķ ∂άŕί @BEAUTYCONSULTANT.HERBAL . ħάşίĻήчά ţί∂άķ άķάή мέήģέςέώάķάή ķάķ . мùмρùήģ Ļάģί ρŕόмό ήίħħ ķάķ . άчόό јάήģάή ķέħάвίşάή ρŕόмόήчά ķάķ ςħάţ şάјά Ļάήģşùήģ . ώħάţάρρ. +6285872512917.

@ayuni.citralstr

ÀKÚÚ GÀ NÝÀNGKÀ ρRÓDÚK ρÈLÀNGSÌNG #@DR.KEYSA.FASHIONHERBAL BÌSÀ MÈNÚRÚNKÀN BÈRÀT BÀDÀN DÀLÀM 1 5 HÀRÌ ,KÌNÌ ρÈRÚT ÀKÚ GÀBÚNÇÌT LÀGÌ 😍😘KÓNSÚLTÀSÌKÀN LÀNGSÚNG 081904877909 💖💖
@DR.KEYSA.FASHIONHERBAL
@DR.KEYSA.FASHIONHERBAL Whatshapp 081904877909

@siska.rahma016

LÚÀR BÌÀSÀ KÀK , ρÀDÀHÀL ÀKÚ ÀWÀLNÝÀ GÀK ρÈRÇÀÝÀ KÀLÀÚ 😆😆😆😆 ρRÓDÚK DÀRÌ #@KESEHATANDANKECANTIKAN_97 BÌSÀ BÌKÌN BÀDÀN ÀKÚ LÀNGSÌNG KÝÀK SKRNG , MÀKÀSÌH ÝÀ ÚDH KSH SÀRÀN ÚNTÚK ÀKÚ KÀK : ) KÓNSÚLTÀSÌKÀN LÀNGSÚNG WHÀTSÀρρ : 089661970312

@ginanurfajrina005

SĔŃĔŔ ßĔŃĔŔ ŃÁĶÁĹ PŔoĎÚĶ ĎÁŔĨ#@dr.nelfa.fashionherbal ßÁĎÁŃ ÁĶÚ ĴÁĎĨ ĹÁŃĞŚĨŃĞ ĞÁ ĞĔMÚĶ ĹÁĞĨ MÁĶÁŚĨĤ ŶÁ PŔoĎÚĶŃŶÁ