آرام مثل دریا🌊 @aram.zamanii

آرام مثل دریا🌊 @aram.zamanii

یک دلنویس هستم🖋 متولد سال گربه😻 ببخش بهترین چیزه؛حتی اگه دشمنت باشه🙏

instagram.com/aram.zamanii

95 posts1,274,873 followers 3 following