طلاسازان کوروش @kourosh_goldgallery

طلاسازان کوروش @kourosh_goldgallery

پاساژ کورش،طبقه همکف،بورس طلاوجواهر، پلاک۳۲ شماره گالری⬅۰۲۱۴۴۰۳۵۱۸۴ فروش آنلاین⬅۰۹۱۹۹۵۰۵۴۶۶ ثبت سفارشات⬅۰۹۱۹۷۷۳۳۷۲۷ ساعات پاسخگویی ⬅ ۱۰.۳۰ الی ۲۱.۳۰

http://t.me/kourosh_goldgallery

instagram.com/kourosh_goldgallery

550 posts85,337 followers 86 following