ਦੁਮਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪੱਗਾ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ @pagga_vala_punjab

ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ @? ਸਾਡਾ ਇਕੋ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਸਦਾ ਬੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਫੋਟੋ ਟੈਗ ਕਰੋ ਮੈਸੇਜ ਵਿਚ ਨਾ ਭੇਜੋ।

instagram.com/pagga_vala_punjab

118 posts2,070 followers 1,838 following